Contact: 
Tel:+44(0)

Site Content © Keeshond Health Matters
Terms of Use              Privacy Statement
International Open Register - Positiefgetest
Bekijk Register
Register Afdrukken (PDF formaat)
International Open Register - Wolfspitz / Keeshond door verernegatief door geboortevingnegatief
Bekijk Register
Bekijk Register
International Open Register - Negatiefgetest
Register Afdrukken (PDF formaat)
PHPT Registers
PHPT
Registers
Internationaal Open Register Betreffende PHPT
De test voor PHPT is beschikbaar via het Cornell University Animal Health Diagnostic Center (New York State USA).
https://www.vet.cornell.edu/animal-health-diagnostic-center/testing/protocols/primary-hyperparathyroidism
Hun websitebiedtgedetailleerdeinformatie over zowel de ziekteals de testprocedure.
De vererving van PHPT bij de Wolfspitz / Keeshond gebeurt autosomaal dominant. De test bevestigt of eenhond “positief” is voor het PHPT gen of “negatief” voor het PHPT gen. Er is geen ‘‘dragerstadium’’ bijeen dominantewijze van vererving.

De DNA-test identificeertniet de aanwezigheid van de aandoeningzelf, maar wijsteerder op de aanwezigheid van het gen. Ditduidtdan op het voorhandenzijn van de genetischepotentieom de ziekte in het latereleventeontwikkelen.

Indienzowel de dekreuals de fokteefnegatiefzijnvoor het defecte gen danzullen de nakomelingennegatiefzijn ‘door geboorte’ aangezienzijnietkunnenvererven wat hunoudersniethebben.

Meer gedetailleerdeinformatie in het Engels, betreffende de genetischeimplicaties van dit dominant verervend gen vindt u hier.

Lijsten van Wolfspitzen / Keeshonden ‘PHPT negatiefgetest’, ‘PHPT positiefgetest’ en ‘door verervingnegatief / negatief door geboorte’ zijnbeschikbaar op de volgende links:
NL
FI
FR
DE
SE
IT
Dezelijstenzijn in het formaatdat door de UK Kennel Club wordtgebruikt.

Indien u de stamboomwilbekijken van eender welkehond op dezelijst, dankan u die terugvinden op de website ‘Keeshond World Pedigree Search’ , door hier teklikken.
http://www.keeshondworld.com/pedigree/pp_index.htm
Register Afdrukken (PDF formaat)
GB
International Open Register - Positiefgetest
Bekijk Register
Register Afdrukken (PDF formaat)
International Open Register - Wolfspitz / Keeshond door verernegatief door geboortevingnegatief
Bekijk Register
Register Afdrukken (PDF formaat)
International Open Register - Negatiefgetest
Bekijk Register
Register Afdrukken (PDF formaat)